Jwt چیست؟

مخفف json web tokens است و رشته ای رمز شده می باشد که در header درخواست http گذاشته می شود

عناوین مطالب وبلاگ
صفحه قبل 1 صفحه بعد

Powered by Blogtez.com